BMN COLUMN

Yemekteyiz! Birbirimizi...

FaceBook paylaş Twitter paylaş Google paylaş Yahoo paylaş MSN paylaş Hotmail paylaş Delicious paylaş Digg paylaş

21.04.2010 Gerçekleri iyi irdeleyen analizler yapmanın en önemli şartı, doğru arşivleme ve doğru bilgilerdir. Trabzonspor Kulübü 40 yılı aşmış bir sosyal dernek olsa da, pek çok bilgi ve yaşanılanlar ancak 1990’lardan sonrası için hafızalarda taze durmaktadır.


Gerçekleri iyi irdeleyen analizler yapmanın en önemli şartı, doğru arşivleme ve doğru bilgilerdir. Trabzonspor Kulübü 40 yılı aşmış bir sosyal dernek olsa da, pek çok bilgi ve yaşanılanlar ancak 1990’lardan sonrası için hafızalarda taze durmaktadır. Oysa kuruluş döneminden ilk şampiyonluklara kadar olan dönemde yaşayanlar ve o dönemlerin aktörlerinin pek çoğu (Allah uzun ömürler versin ki) aramızdadırlar.

Trabzonspor’un her anlamda ciddi arşivlerinin tutulması ve daha da önemlisi bunların taraftar ve camianın bütünüyle paylaşılması gerekmektedir. İşte bu nedenledir ki, son 5-6 yıl içinde basılan kitaplar camiamız için son derece önemlidir.
Şu anda Trabzonspor Divan Kurulu Başkanlığı görevindeki Sn. Ali ÖZBAK’ın 2007 yılında çıkarmış olduğu “40 Yıl Trabzonspor” kitabı bu açıdan hem çok önemlidir, hem de ciddi bir eksikliği gidermiştir. Bu yazıda o kitapta yaşanılan 40 yılın bir açıdan tahlili yapılmaya çalışılacaktır. Bazen bilinenlerin bile yeniden dile getirilmesi önemlidir zira çok daha çarpıcı olmaktadır.

Kitap camia için çok önemli bir bilgi hazinesi. İşte o hazinenin sadece Genel Kurullarla ilgili bölümünü ele alıp, bir açıdan bir değerleme yapacağız.

Kitabın 30 sayfalık bir bölümü, Ali Özbak’ın değerli notlarıyla birlikte bu genel kurulların çok kısa özetini veriyor. Genel Kurulların detaylı içeriğini ve Ali Özbak’ın bu kurullarla ilgili notlarını kitapta bulabilirsiniz. Burada yapmaya çalışacağım ise, sadece bunları açık açık bir kere yazarak, yapılanma, organizasyon, atılım ve yatırım yerine nelerle vakit kaybettiğimizi görmek, göstermektir.:

30 Nisan 1968 İlk Genel Kurul, 27 Nisan 1969 İkinci Olağan Genel Kurul (seçimli), Ocak 1970 Birinci Olağanüstü Genel Kurul (tüzük değişikliği), Nisan 1970 3. Olağan Genel Kurul, Ocak 1971 İkinci Olağanüstü Genel Kurul, Nisan 1971 dördüncü Olağan Genel Kurul, Haziran 1972 Beşinci Olağan Genel Kurul, Haziran 1972 Üçüncü Olağanüstü Genel Kurul, Mart 1973 Dördüncü Olağanüstü Genel Kurul, Haziran 1973 Altıncı Olağan Genel Kurul, Eylül 1973 Beşinci Olağanüstü Genel Kurul, Haziran 1974 Yedinci Olağan Genel Kurul, Haziran 1975 Sekizinci Olağan Genel Kurul, Haziran 1976 Dokuzuncu Olağan Genel Kurul, Mayıs 1977 Onuncu Olağan Genel Kurul, Haziran 1978 Onbirinci Olağan Genel Kurul, Aralık 1978 altıncı Olağanüstü Genel Kurul, Haziran 1979 Onikinci Olağan Genel Kurul, Şubat 1980 Yedinci Olağanüstü Genel Kurul, Haziran 1980 Onüçüncü Olağan Genel Kurul, Temmzu 1980 Sekizinci Olağanüstü Genel Kurul, Ocak 1981 Birinci Mali Olağan Genel Kurul, Ekim 1981 Dokuzuncu Olağanüstü Genel Kurul, Ocak 1982 İkinci Olağan Mali Genel Kurul, Ekim 1982 Onuncu Olağanüstü Genel Kurul, Ocak 1983 Üçüncü Mali Olağan Genel Kurul, Ocak 1984 Ondördüncü Olağan genel Kurul, Ocak 1985 dördüncü Mali Olağan Genel Kurul, Ocak 1986 Onbeşinci Olağan Genel Kurul, Ocak 1987 Beşinci mali Olağan Genel Kurul, Ocak 1988 Onaltıncı Olağan Genel Kurul, Ocak 1989 Altıncı Mali Olağan Genel Kurul, Nisan 1989 Onbirinci Olağanüstü Genel Kurul, Mayıs 1989 Onikinci Olağanüstü Genel Kurul, Ocak 1990 Yedinci Mali olağan Genel Kurul, Ocak 1991 Onyedinci Olağan Genel Kurul, Ocak 1992 Birinci Olağanüstü Mali Genel Kurul, Mayıs 1992 Onüçüncü olağanüstü Genel Kurul, Ocak 1993 Onsekizinci Olağan Genel Kurul, Aralık 1993 İkinci Olağanüstü Mali Genel Kurul, Kasım 1994 Ondördüncü Olağanüstü Genel Kurul, Ocak 1995 Ondokuzuncu Olağan Genel Kurul, Nisan 1995 Onbeşinci olağanüstü Genel Kurul, Ocak 1996 Üçüncü Mali olağanüstü Genel Kurul, Aralık 1996 Yirminci Olağan Genel Kurul, Mayıs 1997 Onaltıncı Olağanüstü Genel Kurul, Aralık 1997 Sekizinci olağan Mali Genel Kurul, Aralık 1998 Yirmibirinci Olağan Genel Kurul, Temmuz 1999 Onyedinci Olağanüstü Genel Kurul, Aralık 1999 Dokuzuncu olağan Mali Genel Kurul, Aralık 2000 Yirmikinci olağan Genel Kurul, Ocak 2002 Onuncu Olağan Mali Genel Kurul, Aralık 2002 Yirmiüçüncü Olağan genel Kurul, Ekim 2003 Onsekizinci Olağanüstü Genel Kurul, Aralık 2003 Dördüncü Olağanüstü Mali Genel Kurul, Haziran 2004 Ondokuzuncu Olağanüstü Genel Kurul, Aralık 2004 Yirmidördüncü Olağan Genel Kurul, Aralık 2005 Yirmibeşinci Olağan Genel Kurul, ve kitap çıktıktan sonra Aralık 2006, Aralık 2007, Şubat 2008, Haziran 2008, Eylül 2008, Aralık 2008, Temmuz 2009, Ağustos 2009, Aralık 2009 Mali, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar.

Trabzonspor’un kuruluş sürecinin ne denli sancılı olduğu, o dönemde şehirdeki sportif rekabetin ne derece yoğun olduğu hepimizin malumu. Bu nedenle Trabzonspor’un kuruluşu, diğer il takımlarının aksine, köklü bir futbol geleneği olmasına rağmen geç kaldı.

Şüphesiz ki, o köklü gelenek ve ciddi rekabet, Trabzonspor’un bugün gurur duyduğumuz temellerini oluşturdu ve ihtişamına parlaklık kattı. Zira 1967, çoğu Anadolu ilinde olduğu gibi Trabzon’daki futbolun başlangıç tarihi değildir. 1967 öncesi futbolumuzun ihtişamı da en az sonraki kadar parlaktır. O dönemin şartlarına göre başarılar genelde yerel ve amatör düzeyde kalmış da olsa, aslında futbol geleneğimiz bunlarla oluşmuş gözükmektedir.

1967 aslında Türk Futbolu için de bir milattır. Çok ciddi iki rakip takımın, bir amaç uğruna bir araya gelmesi, sıradanlaşan Türk Futbolu’nun seyrini değiştirmiş ve sonunda kalite çıtası yükselmiştir. Bugün iki ezeli rakibin birleşmesini, bir hedefe odaklanmasını düşünmek hayalcilikten öteye geçmez. Ankaraspor – Ankaragücü örneğinde bile görülüyor ki, birleşmeler öyle kolay ve acısız olmuyor. Düşünün ki Galatasaray ile Fenerbahçe birleşerek bir takım kursunlar. İşte bunun kadar zor, hatta belki daha da zor bir birleşmeydi 1967’de yaşanan ancak o günlerdeki sancıların 1967’den de öteye geçtiğini gözlemlemek mümkün.

Trabzonspor birleşmenin getirdiği o sancılı günleri, kurmuş olduğu altın kuşak kadrolarla geçirdi. 1970’lerin ortasından itibaren ise artık ulusal ve uluslararası başarılar gelmeye başladı. Ne ilginçtir ki, kulüpteki rekabet ve iç yarışma aslında hiç bitmemiş gözüküyor. Takım sportif olarak destan yazarken dahi kulübün sürekli seçim yarışları ve çekişmelere sahne olduğunu gözlemliyoruz. Bu iç yarış ve çekişme aslında bugün için değerlendirildiğinde oldukça centilmen bir mücadele. Ali Özbak kitabında bu yarışları şöyle tanımlıyor:

“Yine kongrelerde karşılıklı ekip anlayışı içerisinde seçim yarışmaları yapılmıştı ama hiç kimse birbirine karşı asla kırgın olmamıştı. Kulüp çıkarı için herkes gerektiğinde birbiriyle kucaklaşmayı yapabilmiştir. Bu, tümümüze yüklenmiş “kulüpçülük” sorumluluğuydu”.

Trabzonspor’un tarihinde en başarısız olduğu dönem, belki de, hatta kuvvetle muhtemel ikinci ligde kaybettiği zamandı. Altın kadroların kurulup da birinci ligde başarıların geldiği dönemde ise Trabzonspor çok kıymetli zamanını bu seçim yarışlarına, kongrelere, aslında çoğu küllenmeye yüz tutmuş olsa da, zaman zaman alevlendirilen tartışmalara ayırdı.

Çok iyi bir kadro kurulmuştu. Bu kadroya yapılan takviyeler, takıma muhakkak uyum sağlıyordu. Öyle ki takımın yıldız oyuncuları, hem de rakiplere satılıyor ama yine de başarı eksik olmuyordu. Bu dönemlerde yapılabilecek doğru planlama ve atılımlar aslında bizi sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın büyüğü yapabilirdi. Zira kadro ve o kadroyu besleyecek kaynak güçlüydü. Futbol geleneği oturmuştu. Taraftar kulübü kabullenmişliğini, sahiplenmişliğini haykırıyordu. Futbol kamuoyu Trabzonspor’un ezici üstünlüğünü kabullenmişti. Yani ahval ve şerait gayet de müsaitti.

Doğru planlama, organizasyon, atılım ve geleceğe yatırım ile kulübe sınıf atlatarak, Avrupa’nın büyüğü olmak yolunda önümüz gayet açıktı.

1977 Liverpool kadrosu, bugün bile Liverpool’lular için altın kadrodur ve onu “yenilmez armada” olarak tanımlarlar. Nitekim 1976-77 Şampiyon Kulüpler Kupası’nda sadece iki defa mağlup olmuşlar ve sonuçta mutlu sona ulaşmışlardı. Bu takımlardan biri olan Trabzonspor’un yıldızı Ali Kemal Denizci şöyle söylüyor: “Bizde öyle bir özgüven vardı ki, ‘Liverpool da kimmiş? Biz onları eler şampiyon da oluruz’ diyorduk”.

İngiliz Ligi’nin en çok şampiyon olmuş, defalarca Avrupa Kupaları’nda final oynamış ve kazanmış bir köklü kulübüyle, tarihinizde ilk defa Avrupa Kupası oynadığınız senede karşılaşırken, bu özgüven, o dönem doğru atılımlarla Avrupa’nın büyüğü olmanın aslında ne kadar mümkün olduğunu koyuyor ortaya. Oysa biz o dönemlerde dahi kulüp içi çekişmeleri hiç bırakmamışız. 1973 ve 1980’de üçer Genel Kurul, diğer pek çok yılda iki Genel Kurul, en sakin yıllarda da bir Genel Kurul (ki o yıllardaki tüzük bunu gerektiriyordu) yapmışız.

Yönetimde devamlılık esas olduğuna göre, bizim gerekli atılımları yapmada etkisiz ya da geç kalmış olmamızın baş müsebbibi bu yarışlar ve iktidar mücadeleleridir diyebiliriz.

Ardından da başarısız yıllarımızda suçu nerelere attık? 3 puanlık sisteme, 3.Lig’in kurulmasına, paranın çok daha önemli bir hale gelmesine, yani futbolun endüstrileşmesine, çok sayıda yabancı futbolcu transferine izin verilmesine, vs.

Aslında biz başarıdan başımızın döndüğü o yıllarda gerekli hamleleri yapamamıştık. O yıllarda Trabzonspor’un adeta ezdiği diğer büyük kulüpler ise çeit çeşit atılımlar, yatırımlar yaptılar. Zira Trabzonspor’a yetişmeleri gerekiyordu ve bunca imkana rağmen Trabzonspor’un gerisinde kalmış olmak onlar için gurur kırıcıydı.

Tekrar geriye dönecek olursak, görüyoruz ki, bir takımın ikinci ligden çıkıp ikinci senesinde şampiyon olması için özündeki o rekabet ateşine ihtiyacı vardı ama hiç olmazsa o rekabeti bu başarıların ardından bir yana bırakarak o yılları çok daha iyi değerlendirebilirdik. Değerlendirmedik.

Trabzonspor’daki çekişme hala aynı harareti koruyor. Taraftarın da geçen onca şampiyonluksuz seneye rağmen ateşi hala harlı yanıyor ama hala tezcanlılığımızdan ve bu çekişmelerden vazgeçemiyoruz. Böyle olunca da bir türlü geleceğe yatırım yapılamıyor. Bu yönde atılan adımlar her seferinde alınan bir kaç başarısız sonuçla eski rekabeti alevlendiriyor ve ayrışıyoruz, zaman kaybediyoruz.

Benim gibi otuzlu yaşlarında ve daha genç olan taraftarlar için, çok net söyleyebilirim ki, eskide yaşanan rekabetler babalarımızdan bize aktarılan birer hikaye artık. Trabzonspor’un nüvesini oluşturan ve bugün hepsinin kupaları da Trabzonspor Müzesi’nde saklanan o kulüpler, artık bugünün gençleri için sadece birer gurur kaynağı ama kesinlikle rekabet unsuru değil. Bu rekabet geçmişte kalmış gibi görünse de, o günlerden bugüne hala mücadele kültürümüz, “kendimizle” yarışma alışkanlığımız devam ediyor. Ediyor da, bu sırada çok kıymetli zamanı kaybediyor, bir türlü gerekli yapılanmaları yerine getiremiyoruz.

Bütün bu görüşlere tezat oluşturacak bir anti-tezi de yazının sonuna, yüzünüze biraz da tebessüm koymak için alıntılayalım. Bu da başka bir Trabzonspor Kitabı’ndan. bordomavi.net’in, “Bize Her Yer Trabzon” kitabından. Alıntıladığımız yazının sahibi Ali Faik Ulusoy. Bakın nasıl ifade etmiş:

“Bir İtalyan düşünür demiş ki ‘İtalyan’lar hep eleştirilir, İtalya’da beşyüz yıldır kavga var, isyan var, kin var diye. Oysa ki Rönesansı İtalyan’lar başlatmış, tarihe damgasını vurmuş onlarca bilim adamı, matematikçi ve sanatçı yetiştirmiş. Buna karşılık İsviçre’de beşyüz yıldır huzur ve barış var. Peki ne yapmışlar? Guguklu saat!’. Türkiye’nin bir çok yöresindeki insanlar futbol konusunda pek bir mülayim, pek bir kalender. Fakat ne üretebildiler? Inter-Toto Kupası’na katılma başarısı! Trabzon’da kırk yıldır isyan var, öfke var, hırs var, kin var. Peki ne yaptık? Altı şampiyonluk, yedişer defa Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kupası ve diğer kupalarla birlikte Avrupa Arenası’nda yazılmış nice destanlar. Var mı ötesi?”

Kabul etmeli ki, bu “kendiyle” yarışma hevesi, “iç” rekabet Trabzonspor’un tuzu biberi oldu, Trabzonspor’u yarattı ama belki de artık çok daha güçlü rakiplerle başetmek ve Avrupa Arenası’nda yeniden büyük olabilmek için biraz da “dış” rekabete ve rakiplerle yarışmaya dönmeliyiz yüzümüzü.

Önümüdeki yıllarımızı heba etmemek için, artık yaşanılan o rekabeti tamamen spor tarihçilerinin incelemesine bırakıp, kaynaklarımızı kurutmadan, birbirimize hiç olmadığımız kadar kenetlenme vaktidir.

Tunga LİMAN
tliman@bordomavi.net

Referanslar:
Bize Her Yer Trabzon – bordomavi.net
40 Yıl Trabzonspor – Ali ÖzbakEtiketler:
FaceBook paylaş Twitter paylaş Google paylaş Yahoo paylaş MSN paylaş Hotmail paylaş Delicious paylaş Digg paylaş
Spor Toto Süperlig 1.Hafta

Trabzonspor

1


Antalyaspor

0

Yer : Papara Park
Hakem : Zorbay Küçük
Tarih : 11.08.2023  Saat : 21:00
Spor Toto Süperlig 2.Hafta

Galatasaray

2


Trabzonspor

0

Yer : Rams Park
Hakem : Atilla Karaoğlun
Tarih : 19.08.2023  Saat : 21:45
Spor Toto Süperlig 3.Hafta

Trabzonspor

2


Rizespor

3

Yer : Papara Park
Hakem : Halil Umut Meler
Tarih : 26.08.2023  Saat : 19:00
Spor Toto Süperlig 4.Hafta

Kasımpaşa

1


Trabzonspor

5

Yer : Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Hakem : Erkan Özdamar
Tarih : 01.09.2023  Saat : 21:00
Spor Toto Süperlig 5.Hafta

Trabzonspor

3


Beşiktaş

0

Yer : Papara Park
Hakem : Volkan Bayarslan
Tarih : 17.09.2023  Saat : 20:00
Spor Toto Süperlig 6.Hafta

Hatayspor

3


Trabzonspor

2

Spor Toto Süperlig 7.Hafta

Trabzonspor

2


Pendikspor

1

Yer : Papara Park
Hakem : Bahattin Şimşek
Tarih : 30.09.2023  Saat : 16:00
Spor Toto Süperlig 8.Hafta

Adana Demirspor

1


Trabzonspor

0

Yer : Yeni Adana Stadyumu
Hakem : Kadir Sağlam
Tarih : 06.10.2023  Saat : 20:00
Spor Toto Süperlig 9.Hafta

Trabzonspor

1


Alanyaspor

0

Yer : Papara Park
Hakem : Arda Kardeşler
Tarih : 23.10.2023  Saat : 20:00
Spor Toto Süperlig 10.Hafta

Fatih Karagümrük

0


Trabzonspor

0

Yer : Atatürk Olimpiyat Stadyumu
Hakem : Ali Şansalan
Tarih : 29.10.2023  Saat : 16:00
Spor Toto Süperlig 11.Hafta

Fenerbahçe

2


Trabzonspor

3

Yer : Ülke Stadyumu
Hakem : Zorbay Küçük
Tarih : 04.11.2023  Saat : 19:00
Spor Toto Süperlig 12.Hafta

Trabzonspor

2


Konyaspor

1

Yer : Papara Park
Hakem : Cihan Aydın
Tarih : 10.11.2023  Saat : 20:00
Spor Toto Süperlig 13.Hafta

Sivasspor


Trabzonspor

Spor Toto Süperlig 14.Hafta

Trabzonspor


Kayserispor

Spor Toto Süperlig 15.Hafta

Gaziantep FK


Trabzonspor

Spor Toto Süperlig 16.Hafta

Trabzonspor


Samsunspor

Spor Toto Süperlig 17.Hafta

İstanbulspor


Trabzonspor

Spor Toto Süperlig 18.Hafta

Trabzonspor


Başakşehir FK

Spor Toto Süperlig 19.Hafta

Ankaragücü


Trabzonspor

Spor Toto Süperlig 20.Hafta

Antalyaspor


Trabzonspor

Spor Toto Süperlig 21.Hafta

Trabzonspor


Galatasaray

Spor Toto Süperlig 22.Hafta

Rizespor


Trabzonspor

Spor Toto Süperlig 23.Hafta

Trabzonspor


Kasımpaşa

Spor Toto Süperlig 24.Hafta

Beşiktaş


Trabzonspor

Spor Toto Süperlig 25.Hafta

Trabzonspor


Hatayspor

Spor Toto Süperlig 26.Hafta

Pendikspor


Trabzonspor

Spor Toto Süperlig 27.Hafta

Trabzonspor


Adana Demirspor

Spor Toto Süperlig 28.Hafta

Alanyaspor


Trabzonspor

Spor Toto Süperlig 29.Hafta

Trabzonspor


Fatih Karagümrük

Spor Toto Süperlig 30.Hafta

Trabzonspor


Fenerbahçe

Spor Toto Süperlig 31.Hafta

Konyaspor


Trabzonspor

Spor Toto Süperlig 32.Hafta

Trabzonspor


Sivasspor

Spor Toto Süperlig 33.Hafta

Kayserispor


Trabzonspor

Spor Toto Süperlig 34.Hafta

Trabzonspor


Gaziantep FK

Spor Toto Süperlig 35.Hafta

Samsunspor


Trabzonspor

Spor Toto Süperlig 36.Hafta

Trabzonspor


İstanbulspor

Spor Toto Süperlig 37.Hafta

Başakşehir FK


Trabzonspor

Spor Toto Süperlig 38.Hafta

Trabzonspor


Ankaragücü